Fjellebroen · HavnDanskEnglishDeutsch  
 
fjellebroen-sydfyn-19.jpg
fjellebroen-sydfyn-11.jpg
fjellebroen-sydfyn-18.jpg
fjellebroen-sydfyn-14.jpg
fjellebroen-sydfyn-16.jpg
fjellebroen-sydfyn-10.jpg
fjellebroen-sydfyn-15.jpg
fjellebroen-sydfyn-09.jpg
fjellebroen-sydfyn-17.jpg
fjellebroen-sydfyn-04.jpg
fjellebroen-sydfyn-08.jpg
fjellebroen-sydfyn-03.jpg
fjellebroen-sydfyn-01.jpg
fjellebroen-sydfyn-02.jpg
fjellebroen-sydfyn-12.jpg
fjellebroen-sydfyn-07.jpg
fjellebroen-sydfyn-05.jpg
fjellebroen-sydfyn-06.jpg
fjellebroen-sydfyn-13.jpg
 
 
 
 

 

 

 

Stormflod d. 20-21 oktober 2023.

Fjellebroen Havn blev som bekendt også ramt af højvandet d. 20-21 oktober 2023, hvor vandstanden på sit højeste nåede op til ca. 2 meter over daglig vande.
Broer og hele havnepladsen blev oversvømmet. Klubhuset var blevet sikret mod højvandet, men desværre løb havvand og kloakvand ind i huset, med en del skader til følge.

Der var ligeledes enkelte både som lå i vandet, der har fået skader - primært pga. af den kraftige blæst.

De elektriske installationer på havnen er også hårdt medtaget pga. højvandet, hvilket har medført, at der fortsat ikke er strøm i store dele af havnen endnu.
Skader i klubhuset - herunder toilleter og bad er ikke udbedret endnu.

Skaderne er anmeldt til Naturskaderådet (tidl. Stormflodsnævnet), og vi er i skrivende stund i dialog med forsikringen mhp. endelig opgørelse af skaderne omfang.

 

Vi beklager situationen på havnen, som heldigvis ikke var så kaotisk og voldsom, som vi har set billeder af på andre havne tæt på os og specielt i Køge Bugt.

 

Affaldssortering - nyt!

På foranledning af indført affaldsregulativ for alle virksomheder, iværksættes der pr. 30. marts 2023 yderlige affaldssortering af skibsaffald på Fjellebroen Havn.
Affald skal sorteres i følgende grupper:
- Madaffald

- Metal

- Pap

- Glas

- Hård plastic

- Restaffald 

Anvisningerne på havnens miljøstation skal følges, og det skal for god ordens skyld oplyses, at det naturligvis kun er affald fra havnens både og autocampere der kan afleveres på havnens miljøstation.

 

 

Fast tilslutning af landstrøm

Bestyrelsen har besluttet, at det fremover kun er tilladt at have fast tilslutning af landstrøm i perioden 15/10 til 15/4, efter forudgående aftale med Havnefogeden.

Elmåler udlånes af havnen.

  

Kontaktoplysninger

Husk at fremsende ændringer på kontaktoplysninger, såfremt du skifter bopælsadresse, telefonnummer, eller ændrer din e-mail adresse.
Ændringerne bedes fremsendes til: fjellebroenhavn@ollerupmail.dk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 
   
  Privacy   |  Website © Uptime