Fjellebroen · HavnDanskEnglishDeutsch  
 
fjellebroen-sydfyn-09.jpg
fjellebroen-sydfyn-07.jpg
fjellebroen-sydfyn-19.jpg
fjellebroen-sydfyn-13.jpg
fjellebroen-sydfyn-04.jpg
fjellebroen-sydfyn-12.jpg
fjellebroen-sydfyn-18.jpg
fjellebroen-sydfyn-01.jpg
fjellebroen-sydfyn-03.jpg
fjellebroen-sydfyn-08.jpg
fjellebroen-sydfyn-14.jpg
fjellebroen-sydfyn-10.jpg
fjellebroen-sydfyn-02.jpg
fjellebroen-sydfyn-15.jpg
fjellebroen-sydfyn-17.jpg
fjellebroen-sydfyn-05.jpg
fjellebroen-sydfyn-11.jpg
fjellebroen-sydfyn-16.jpg
fjellebroen-sydfyn-06.jpg
 
 
 
 

 

 

 

Generalforsamling 2023 

Der afholdes ordinær generalforsamling i A/S Havnen i Fjellebroen d. 15. marts 2023 kl. 19.30 i klubhuset.

Udlevering af stemmesedler fra kl. 19.00.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forgangne år

3. Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse

4. Fordeling af overskud efter bestyrelsens indstilling

5. Indkomne forslag.
    Bestyrelsen foreslår vedtægtsændringer - se forslaget nedenfor.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen

7. Valg af revisor

8. Evt.

 

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer begrundes i, at nuværende vedtægter er fra 1996, og udviklingen gør, at der bør ske en modenisering - og dermed justerering, således at relevante forhold der gør sig gældende i 2023 dermed afspejles i vedtægterne for A/S Havnen i Fjellebroen.
Følgende forhold foreslås ændret i ændringsforslaget:

  • 1.2. Hjemsted 
  • 4.2. Afholdelse af generalforsamling
  • 4.3. Varsling af generalforsamling
  • 4.6. Dirigent
  • 7.2. Vedtægtsændringer 
  • 9.1. Ansættelser
  • 12.1. og 12.2. Kommunikation

 

 Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer - klik her

 

 Nuværende vedtægter - klik her

 

 Årsrapport 2022 - klik her

 

Ekstraordinær generalforsamling 22. marts 2023

Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling onsdag den 22. marts 2023, kl. 19.30 i klubhuset på Fjellebroen Havn.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Behandling af bestyrelsens forslag om vedtægtsændring (kan ses på denne side).

3. Eventuelt.

 

Pbv.

Hans Chr. Hansen.

 
   
  Privacy   |  Website © Uptime