Fjellebroen · HavnDanskEnglishDeutsch  
 
fjellebroen-sydfyn-18.jpg
fjellebroen-sydfyn-01.jpg
fjellebroen-sydfyn-02.jpg
fjellebroen-sydfyn-16.jpg
fjellebroen-sydfyn-09.jpg
fjellebroen-sydfyn-05.jpg
fjellebroen-sydfyn-06.jpg
fjellebroen-sydfyn-08.jpg
fjellebroen-sydfyn-15.jpg
fjellebroen-sydfyn-19.jpg
fjellebroen-sydfyn-13.jpg
fjellebroen-sydfyn-07.jpg
fjellebroen-sydfyn-14.jpg
fjellebroen-sydfyn-04.jpg
fjellebroen-sydfyn-12.jpg
fjellebroen-sydfyn-03.jpg
fjellebroen-sydfyn-10.jpg
fjellebroen-sydfyn-17.jpg
fjellebroen-sydfyn-11.jpg
 
 
 
 

 

 

 

Udskiftning af bro ved ydermole.

Den sydvestlige bro ved ydermolen i det store bassin mellem pladserne 95 til 119, er her hen over sommeren og særligt her i efteråret begyndt at kæntre.
Dette skyldes en kombination af en langsgående bærende rem, der nu flere steder ikke yder den nødvendige styrke og et stigende antal pæle der er angrebet af råd.
Vi har haft en kyndig entreprenør til at foretage et syn af broen mhp. fastlæggelse af en tilstandsvurdering.
Konklusionen er, at broen bør udskiftes.
Alternativet er, at en ikke ubetydelig nødreparation af broen skal iværksættes, for at broen med rimelig sikkerhed kan anvendes til den kommende sæson. En nødreparation som i værste fald kan beløbe sig til 50.000 til 100.000 kr.
Bestyrelsen i havnen har derfor besluttet, at hele broen fra plads 95 til 119 udskiftes, og at der tillige foretages en renovering og forhøjelse af stenmolen mod sydvest.
Selve anlægsarbejdet påbegyndes medio december 2020 og forventes afsluttet senest primo marts 2021.
Der vil i denne periode ikke være mulighed for adgang på yderbroen, og der anmodes om at udvise det nødvendige hensyn på havnepladsen og bassinet i forbindelse anlægsarbejdet.

 

 

Covid-19/coronavirus

Al færdsel og ophold på havnens arealer og lokaler skal ske i henhold til de indførte foranstaltninger fra Regeringen og Sundhedsstyrelsen.

Det betyder blandt andet:

  • Undgå at være flere sammen (se antal gældende på www.sst.dk)
  • Hold afstand (min. 2 meter) og vis hensyn
  • Begræns fysisk kontakt
  • Host og nys i dit ærme
  • Vask hænder og brug evt. håndsprit

 

  

Fast tilslutning af landstrøm

Bestyrelsen har besluttet, at det fremover kun er tilladt at have fast tilslutning af landstrøm i perioden 15/10 til 15/4, efter forudgående aftale med Havnefogeden.

Elmåler udlånes af havnen.
På baggrund af en individuel vurdering, vil der blive faktureret for forbrugt el, som afregnes til 2,- kr. pr. kwh.

Dette gælder for både i vandet og på land.

Det påhviler bådejere, som ønsker fast tilslutning af landstrøm, at installationerne er lovlige og at der regelmæssigt føres tilsyn.

 

 

Kontaktoplysninger

Husk at fremsende ændringer på kontaktoplysninger, såfremt du skifter bopælsadresse, telefonnummer, eller ændrer din e-mail adresse.
Ændringerne bedes fremsendes til: fjellebroenhavn@ollerupmail.dk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 
   
  Privacy   |  Website © Uptime